Babyboomers – pokolenie wyżu demograficznego, które rządzi światem 1

Babyboomers to obecnie najbardziej wpływowa grupa społeczna w wielu krajach, która jest pokoleniem powojennego wyżu demograficznego, zwanego Baby Boom’em.

Babyboom, 50+, 65+, bezrobocie

Zjawisko Baby Boom’u wystąpiło na całym świecie w okresie od 1946 do 1964, choć w różnych krajach mogą występować pewne różnice w określaniu początku, jak i jego zakończenia.

W ostatnich kilku latach coraz częściej mówi się o pokoleniu Babyboomers ze względu na liczebność tego pokolenia i rolę jaką obecnie odgrywa na wszystkich praktycznie płaszczyznach życia, wpływając silnie zarówno na politykę, ekonomię jak i obyczajowość.

Większość analiz, z jakimi można się spotkać dotyczy społeczeństwa amerykańskiego, ale wyniki można niemal wprost przełożyć na Europę Zachodnią. Zaś dawny blok socjalistyczny, ze względu na specyficzne, wieloletnie uwarunkowania ustrojowe i ekonomiczne wymyka się tym analizom, choć można znaleźć wiele podobieństw, m.in. dzięki temu, że nadrabiamy zaległości.

Powojenny wyż demograficzny i jego znaczenie

Babyboomers to liczna grupa osób w większości czynnych zawodowo. Pierwszy przedstawiciel tego pokolenia ukończył 65 lat 1 stycznia 2011. Liczebność tej grupy określana jest na ok. 35% dorosłej populacji, co w liczbach bezwzględnych daje 77 milionów w samych tylko Stanach Zjednoczonych.

Te 77 milionów obywateli:

  • posiada 67% bogactwa kraju, co stanowi 28 trylionów dolarów (wg U.S. Census i Rezerwy Federalnej).
  • każdego roku uzyskuje przychody na poziomie 2,4 tryliona dolarów, co daje 42% wszystkich przychodów po opodatkowaniu.
  • uzyskuje dochody gospodarstw domowych na poziomie o 55% wyższym niż pokolenie post-Boomers i aż o 61% wyższe niż pre-Boomers. Dzięki temu, średnia kwota wolnych środków, które mogą przeznaczyć na wydatki sięga 24000$ (wg US Government Consumer Expenditure Survey)

Tak korzystna sytuacja finansowa pokolenia 50+ sprawia, że jest ono siłą napędową konsumpcji, wydając na dobra konsumpcyjne i usługi 400 miliardów dolarów rocznie (wg US Government Consumer Expenditure Survey).

Baby boom, wyż demograficzny, bogactwo

Również w dziedzinie Internetu i nowych technologii pokolenie Babyboomers wyraźnie zaznacza swoją obecność, za nic mając powszechne przekonanie, że pokolenie 50+ nie radzi sobie z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi. Wystarczy nadmienić tylko, że:

  • Dwie trzecie Amerykanów tego pokolenia dokonuje zakupów w sklepach internetowych (wg Pew).
  • 89% seniorów w wieku 65+ posiada konto e-mail i regularnie z niego korzysta (wg Nielsen).
  • 36% osób w wieku 50+ posiada smartfona, z czego 44% korzysta regularnie z Internetu za jego pomocą (wg Pew)

Do tego są aktywnymi użytkownikami portali społecznościowych, informacyjnych i filmowych.

Marketing, MLM, Babyboomers
digitalart/FreeDigitalPhotos.net

Do pełnego obrazu brakuje jeszcze statystyk dotyczących stanowisk zajmowanych przez pokolenie powojennego wyżu demograficznego w instytucjach administracji rządowej, urzędach i korporacjach. Już na podstawie przytoczonych powyżej danych łatwo wysnuć wniosek, że obecny status materialny zawdzięczają m. in. intratnym posadom we wszelkich możliwych obszarach działalności państwowej i gospodarczej.

O sukcesie tej grupy decyduje także duża aktywność i kreatywność, którą można mierzyć poziomem zaangażowania w marketing szeptany i wirusowy. Aż 96% populacji tej grupy jest zaangażowana w którąś z wymienionych form marketingu. Jest to pewien wskaźnik dający pogląd na obszary, w których pokolenie, które zdobyło niemal wszystko, co jest do zdobycia realizuje swoje potrzeby.

To właśnie za sprawą tego pokolenia swój rozkwit przeżyła branża MLM, która przyniosła wielomilionowe fortuny aktywnym i przedsiębiorczym przedstawicielom Baby Boom’u.

Ciemna strona Baby Boom’u.

W chwili obecnej jest to grupa, w której rękach skupiona jest większość bogactwa i władzy. Jednak jest to także grupa, w której z każdym dniem powiększa się liczba emerytów.

Już teraz populacja seniorów (65+) przyrasta w większym tempie (15,1%) niż populacja USA (9,7%). Ta dysproporcja jest niepokojąco duża i będzie wzrastała, by w roku 2030 liczebność tej grupy osiągnęła wartość 71,5 miliona, a w 2050 86,7 miliona! Będzie to ogromne obciążenie dla systemu emerytalnego, służby zdrowia oraz opieki społecznej.

Anti-aging, babyboomers

Eksperci są zgodni co do tego, że pokolenie powojennego wyżu demograficznego powinno pozostać aktywne zawodowo. Jednak co myślą sami zainteresowani?

Chcą być aktywni i jak najdłużej korzystać z zasobów, jakie zgromadzili oraz, co ciekawe, pozostać czynnymi zawodowo. Stąd też Babyboomers są siłą napędową branży anti-aging, która ma zapewnić im sprawność przez długie lata.

Babyboomers, a sprawa Polska

Powojenny wyż demograficzny nie ominął także Polski. Jednak uwarunkowania ustrojowe i ekonomiczne postawiły pokolenie tej fali w znacznie trudniejszej sytuacji niż ich rówieśników w krajach zachodnich. Dopiero przemiany lat 90. sprawiły, że polscy przedstawiciele Babyboomers zaczęli nadrabiać zaległości i obecnie zamiast cieszyć się wypracowanym przez siebie bogactwem, wciąż pracują nad jego powiększeniem oddając pole młodszym.

Baby boom, wyż demograficzny, babyboomers
jscreationzs/FreeDigitalPhotos.net

Jednak nie sposób nie zauważyć podobieństw do sytuacji panującej w krajach zachodnich i USA. Obecnie, to ta grupa wiekowa piastuje najważniejsze stanowiska w administracji publicznej. Również lista 100 najbogatszych Polaków, to w większości lista przedstawicieli pokolenia Baby Boom’u. Zaś aktywność społeczna i ekonomiczna Polaków urodzonych pomiędzy 1946 a 1964 rokiem sprawiła, że możliwy był tak szybki rozwój w początkowym okresie przemian w latach 90.

Cel: powojenny wyż demograficzny.

Tak więc, pomimo różnic występujących pomiędzy warunkami rozwoju w Polsce i krajach zachodnich, podobieństwa są uderzające, co pozwala na wyciągnięcie podobnych wniosków dotyczących potencjału pokolenia 50+ w Polsce do tych, które pojawiły się w odniesieniu do globalnej sytuacji. Grupa ta stanowi z jednej strony siłę generującą dochody społeczeństwa, a z drugiej ma znaczny udział w tworzeniu popytu na dobra konsumpcyjne.

Polscy Babyboomers  wydają się więc znakomitą grupą docelową dla wszystkich mających pomysł na zaspokojenie potrzeb osób, które osiągnęły status materialny wystarczający na komfortowe życie i korzystanie ze zgromadzonego bogactwa.

Babyboomers – pokolenie wyżu demograficznego, które rządzi światem data modyfikacji: 24-08-2020 autor Paweł Byczuk

One comment on “Babyboomers – pokolenie wyżu demograficznego, które rządzi światem

  1. Odpowiedz Balustrady Centrospaw kwi 20,2015 07:45

    Polscy Babyboomers to także grupa społeczna mająca problemy z utrzymaniem godnego stylu życia na emeryturze, przez co zmuszona do dalszej aktywności zawodowej. Stąd warto też pomyśleć o nich nie tylko jako o konsumentach produktów oferowanych w kanale marketingu wielopoziomowego ale także jako o ich dystrybutorach. Bo pomimo, że chęci mogą mieć mniej niż „podjarany” dwudziestolatek to doświadczeniem biją go na głowę. Pamiętajmy o tym i dajmy im szansę.

Leave a Reply

  

  

  

%d bloggers like this: